Our Blog

Rik van Kempen heeft besloten om tijdens de jaarvergadering van B.V.V.’27 op donderdag 19 september 2019 af te treden als secretaris en lid van het dagelijks bestuur van B.V.V.’27. Rik heeft deze taak twee seizoenen vervult maar heeft vanwege zijn studie helaas moeten besluiten om zijn taak als secretaris en lid van het dagelijks bestuur neer te leggen. Wij respecteren natuurlijk zijn keuze en wensen hem veel succes om de komende twee jaar zijn studie succesvol af te ronden. Wij bedanken Rik voor zijn grote inzet voor onze vereniging en hopen hem in de toekomst nog ooit een keer terug te zien in het bestuur van onze vereniging.

Door het aanstaande vertrek van Rik hebben wij dus een openstaande vacature in het dagelijks bestuur. Wij hopen tijdens de jaarvergadering op 19 september meteen een nieuwe secretaris aan te stellen maar daarvoor zijn wij nog op zoek naar de juiste persoon die deze taak op zich wil en kan nemen.

Dus heb jij interesse in deze bestuursfunctie en heb je affiniteit met onder andere het schrijven van notulen, het schrijven van teksten voor het dorpsjournaal, website of een jaarverslag en wordt je enthousiast van onze vereniging B.V.V.’27? Meld je dan bij onze voorzitter Niels Hendrix, voorzitter@bvv27.nl, Tel. 06-11486681.