Clublied

En BVV is onze naam,
haar kleur is geel en zwart.
Wij doen aan voetbal al tesaam,
in ons zit merg en hart.

Wij zijn door eendracht groot en sterk,
de vriendschap bindt ons saam.
En wat wij zijn door eigen werk,
vreest laster taal noch blaam.

Wij schoppen in de vrije tijd,
en oefenen ons terdeeg.
En komt het ogenblik van strijd,
men noemt ons taai en steeg.

En is aan ons de zege niet,
wij houden lust en moed.
Wij kennen kommer noch verdriet,
in ons zit sportmansbloed.

Wij BVVers steeds bijeen,
in eendracht eens van zin.
Trouw aan de vlag, trouw aan ’t verlee,
gaan wij de toekomst in.

Wij willen strijden met de leus,
die ons het meest bekoord.
De roomse bond is onze keus,
steeds hoger op ons woord.