Lidmaatschap

Bestaande leden

Voor aanpassing van adres, telefoon, mail of rekeningnummer of informatie over je huidige lidmaatschap dien je contact op te nemen met de ledenadministrateur. Voor vragen over de contributie inning kun je contact opnemen met de penningmeester.

Ledenadministrateur B.V.V.’27:
Gijs Gooren
Op den Dries 10
5863BZ Blitterswijck
Tel 06-29515476
E-mail: secretaris@bvv27.nl
 
Penningmeester B.V.V.’27:
René Tissen

Tel 06-11153498

E-mail: penningmeester@bvv27.nl
 
Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij B.V.V.’27 door via onderstaande link digitaal het aanmeldingsformulier in te vullen.

https://www.knvb.nl/doe-mee/inschrijven/BBJT06R

 
Overschrijvingen:

Wanneer je afkomstig bent van een andere voetbalvereniging (dit betekend wanneer je minder dan drie jaar geleden vanaf datum aanvraag overschrijving een bindende competitie of beker wedstrijd voor een andere vereniging gespeeld hebt) dan heb je overschrijving nodig. Dit moet je regelen via de ledenadministrateur van de nieuwe vereniging. Deze kan de overschrijving aanvragen in sportlink club. Zorg wel dat je hier op tijd mee start want de deadline van reguliere overschrijvingen is 15 juni. Spelers die zich willen overschrijven van categorie B naar categorie B kunnen dat ook nog in de periode van 15 juni t/m het eerste volledige weekend van maart. Klik hier  voor een brochure waarin de richtlijnen met betrekking tot overschrijvingen uitgelegd worden.

 
Jeugdafdeling:

Sinds 1 juli 2008 werken de jeugdafdelingen van SV United en B.V.V.’27 samen. De jeugdteams voetballen allemaal onder de naam ST SV United/B.V.V.’27. De wedstrijden en trainingen zijn op het sportpark van SV United in Wanssum. Wanneer je in onze gezamenlijke jeugdafdeling wilt komen voetballen heb je zelf de keuze om van één van beide verenigingen lid te worden. De contributie en alle faciliteiten die je aangeboden worden zijn bij beide lidmaatschappen gelijk.

Je mag bij onze vereniging komen voetballen vanaf je vijfde verjaardag. Nieuwe leden dienen zich eerst bij de ledenadministrateur aan te melden voordat zij mogen gaan trainen of voetballen bij onze vereniging. Je krijgt na de afronding van de aanmelding vervolgens van de jeugdcommissie te horen in welk team je komt te spelen en vanaf wanneer je mag komen trainen.

Nieuwe spelers voor de JO11, JO9, JO8 en JO7 (E, F en Mini Pupillen) krijgen de mogelijkheid om drie weken te komen trainen voordat je contributie moet gaan betalen. Tijdens deze drie weken kun je kijken of voetballen ook echt de sport is die je leuk vindt. Na die drie weken moet je vervolgens aangeven of je door wilt gaan of niet. Als je door gaat moet je vanaf dat moment contributie gaan betalen.

Wanneer je binnenkort vijf jaar wordt en nu al weet dat je wilt gaan voetballen meld je dan op tijd aan bij de ledenadministrateur. Wanneer wij eerder op de hoogte zijn van het aantal spelers wat wil gaan voetballen kunnen wij daar bij de teaminschrijvingen rekening mee houden. Het kan voorkomen dat je anders een half jaar eerst alleen kunt trainen en pas wedstrijdjes kunt spelen als de nieuwe teams ingeschreven kunnen worden.

Wedstrijdsecretaris bovenbouw:

John Pijpers: 0639881462 (Afdeling bovenbouw JO13 t/m JO19)
Tristan Lammers: 0649127492 (Afdeling onderbouw JO07 t/m JO11)
Beide zijn te bereiken via het volgende e-mailadres: wedstrijdsecretarisjeugd@svunited.nl
 
Contributie jeugdleden:

De hoofdbesturen van B.V.V.’27 en SV United doen ieder jaar een gezamenlijk voorstel aan beide algemene ledenvergaderingen voor vaststelling van de jeugd contributie zodat die bij beide verenigingen gelijk blijven. Deze algemene ledenvergaderingen zijn in de periode april/mei. Wanneer beide algemene ledenvergaderingen akkoord zijn met het voorstel worden de jeugdleden van B.V.V.’27 via de mail en website geïnformeerd over de vastgestelde contributie bedragen. De contributie van de jeugd wordt ieder jaar op 5 juli geïncasseerd. Het kenmerk van de machtiging is het lidnummer. Het lidnummer kun je terug vinden op de adressticker van de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

De bankgegevens van Voetbalvereniging B.V.V.’27 zijn:

NL04RABO0156304910
Incassant ID: NL52ZZZ401640510000

De contributie bedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn:

  • JO19       € 92,50
  • JO17       € 92,50
  • JO15       € 82,50
  • JO13      € 82,50
  • JO11       € 72,50
  • JO9        € 72,50
  • JO7        € 72,50

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd indien men niet vóór 1 juni is afgemeld.

 
Contributie overige leden:

Het hoofdbestuur van B.V.V.’27 doet ieder jaar een voorstel aan de jaarvergadering voor vaststelling van de contributie voor actieve senioren, actieve vrouwen en niet actieve/steunende leden. Deze algemene ledenvergadering is voor aanvang van het nieuwe seizoen. Wanneer de algemene ledenvergadering akkoord is met het voorstel worden de leden van B.V.V.’27 via de website geïnformeerd over de vastgestelde contributie bedragen. De contributie van deze leden wordt ieder jaar op 15 september geïncasseerd. Het kenmerk van de machtiging is het lidnummer. Het lidnummer kun je terug vinden op de adressticker van de uitnodiging voor de jaarvergadering.

De bankgegevens van Voetbalvereniging B.V.V.’27 zijn:

NL04RABO0156304910
Incassant ID: NL52ZZZ401640510000

De contributie bedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn:

  • Actieve senioren heren € 135,00
  • Actieve senioren vrouwen € 135,00
  • Niet-actieve/steunende leden € 47,50

Nieuwe leden dienen eerst het aanmeldingsformulier te hebben ingeleverd, alvorens de aanmelding bij de KNVB plaatsvindt.

Niet betaald of de doorlopende machtiging niet ingeleverd = NIET SPELEN EN NIET TRAINEN!!!

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd indien men niet vóór 1 juli is afgemeld. Leden die gedurende het seizoen instromen betalen het lidmaatschap voor minimaal een half seizoen.

 
Bijzonderheden contributies:

Afwijkende betalingsregelingen en het verzoek om restitutie worden eerst binnen het bestuur besproken alvorens er een besluit wordt genomen. Van leden waarvan de contributie niet kan worden geïnd (door b.v. het intrekken van de machtiging) wordt aangenomen dat ze het lidmaatschap beëindigen. Men wordt in dat geval afgemeld bij de KNVB.