Richtlijnen

1.
De opstellingen worden opgehangen bij de café “De Zwart” en gepubliceerd op de website www.bvv27.nl.

2.
Alle spelers zijn bij uit- en thuiswedstrijden ruim op tijd aanwezig zoals op de opstelling vermeld staat.
De leiders kunnen eventueel afwijkende maatregelen treffen.

3.
Bij verhindering of niet op tijd aanwezig kunnen zijn, doet hij / zij hiervan melding bij de desbetreffende leider of trainer. Voor de wedstrijden is dit voor donderdagavond en voor de trainingen is dit een uur voor de aanvang van de training, zodat de trainer hierop kan inspelen met zijn training.
Verhindering is in principe alleen acceptabel wegens: ziekte, familieomstandigheden, werkzaamheden en studie.
Is de afmelding niet doorgegeven dan is alleen de leider van het betreffende team verantwoordelijk voor de samenstelling van het betreffende elftal.
Is op donderdag geen leider aanwezig dan wordt het elftal door de wedstrijdsecretaris samengesteld; deze samenstelling is onherroepelijk.
In alle gevallen zoals ziekte, waardoor de afmelding niet tijdig doorgegeven kon worden, zal de wedstrijdsecretaris in samenspraak met de leider een vervangende speler aanwijzen.

4.
Het recht bestaat om maatregelen te nemen indien spelers zich niet aan bepaalde regels houden, o.a.:
Ø Voor de selectieteams en de dames bezoek altijd de trainingen of er moet een goede reden zijn voor afwezigheid.
Ø Indien een speler zich voor de wedstrijd te laat of niet afmeldt of voornoemde zich regelmatig herhaalt, dan worden passende maatregelen genomen zoals o.a. schorsingen.
Ø Hou je aan bepaalde regels voor wat betreft een aantal disciplinaire regels:

– Verboden te roken in de kleedlokalen.
– Verboden voetbalschoenen uit te kloppen in de kleedlokalen.
– Verboden voetbalschoenen uit te kloppen tegen de buitenmuren.
– Het is op het gehele sportpark ten strengste verboden om verboden middelen, drugs, etc., in bezit te hebben.

5.
De vereniging heeft ten alle tijden het recht om een speler te schorsen wegens wangedrag tijdens wedstrijden of trainingen en onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters, assistent scheidsrechters, tegenstanders en supporters.
In alle andere gevallen waarbij gedacht wordt aan schorsing, gebeurt dit in overleg met de leiding van het elftal en het bestuur.

6.
Alle spelers dienen in het officiële voorgeschreven tenue aan de wedstrijden deel te nemen.
Voor alle teams is dit: geel/zwart shirt – zwarte broek – zwarte kousen met gele band.
Afwijkend tenues (ook broeken met evt strepen) worden zonder meer niet toegestaan!!!! Draag zorg dat het tenue in goede staat blijft.

7.
Tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van sieraden verboden.
Dit in het belang van de veiligheid voor de speler en de tegenstander.
Ieder draagt zelf de verantwoording voor een verzorgd uiterlijk en nette kleding op het veld. De sokken omhoog, scheenbeschermers aan en het shirt in de broek.
Het gebruik van scheenbeschermers is door de KNVB verplicht gesteld!!!!!!

8.
Bij wedstrijden en trainingen is de leiding verantwoordelijk voor (middels delegatie):
Voor de wedstrijd:
· Opvangen van de scheidsrechter en overhandigen van de wedstrijdbal.
· Het opmaken van het veld; vlaggen, doelnetten, enz.
· Invullen en inleveren van het wedstrijdformulier bij de scheidsrechter en inleveren bij de wedstrijdsecretaris.
Tijdens de pauze:
· Scheidsrechter begeleiden naar het scheidsrechterlokaal.
· Thee bezorgen bij de scheidsrechter en de tegenstander.
Na de wedstrijd:
· Afruimen van het veld en materiaal opbergen in de materiaalruimte.
· Doelnetten omhoog hangen.
· Controle op de voetbalkleding en trainingspakken.
· Poetsen van de kleedlokalen van eigen team en tegenstander.
· Scheidsrechter uitnodigen voor een drankje in de kantine en afhandelen van verdere formaliteiten.
· Intrapballen terugleggen in het materiaalhok.

9.
Intrappen alleen op het trainingsveld.
Voor het gebruik van de bijvelden zijn afzonderlijke afspraken gemaakt.
· Tijdens trainingen en vooraf aan wedstrijden mag er nooit op de goals worden afgewerkt!
· Regelmatig op de (trainings) velden de verplaatsbare doelen verplaatsen.

10.
Eventuele strafformulieren moeten direct na de wedstrijd worden ingevuld en samen met het wedstrijdformulier worden ingeleverd.
De leiding weet wanneer en hoe een dergelijk formulier moet worden ingevuld.

11.
Als men tijdens een wedstrijd een boeking krijgt, moet de desbetreffende speler de kosten bij de wedstrijdsecretaris betalen. Hiervan krijgt de speler bericht van de wedstrijdsecretaris. Bij het uitblijven van betaling kan men niet worden opgesteld voor het spelen van wedstrijden.

12.
Alle spelers dienen er zorg voor te dragen dat de kleedlokalen na gebruik netjes worden achtergelaten. Dit geldt niet alleen voor onze kleedlokalen maar ook voor de kleedlokalen van andere verenigingen.
Spelers kunnen door hun leider worden aangewezen om de kleedlokalen schoon te maken.
Verder mag er nimmer sprake zijn van vernieling van materialen of voorwerpen.
De vereniging heeft dan het recht om de kosten op de speler te verhalen.

13.
Na de trainingen zorgen spelers en trainers ervoor dat het gebruikte materiaal weer teruggebracht wordt op de bestemde plaats in het materialenhok.

14.
De trainingspakken en leidersjassen mogen nooit tijdens trainingen of voor eigen doeleinden worden gedragen. Deze trainingspakken en leidersjassen mogen alleen bij wedstrijden van de vereniging worden gedragen en dienen altijd met zorg te worden behandeld.

15.
Bij afgelastingen, zowel bij thuis- als uitwedstrijden, zal de wedstrijdsecretaris alleen de betreffende leider(s) op de hoogte stellen.
Spelers moeten bij eventuele afgelastingen altijd zelf gaan kijken op de opstelling of op de website.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om hiervoor de wedstrijdsecretaris en/of leiders te bellen!!

16.
Men mag de kantine niet met voetbalschoenen betreden.

17.
Fietsen en scooters dienen binnen en buiten het sportpark in de daarvoor bestemde stalling te worden geplaatst!!

18.
Het vervoer bij uitwedstrijden dient elk elftal zelf onderling te regelen.
Zij dienen er voor te zorgen dat voor ieder een passende en acceptabele regeling wordt toegepast.

19.
Het inzetten van jeugdspelers dient altijd in overleg te gebeuren met de jeugdcommissie en de leider/trainer van het elftal.

20.
Per toerbeurt zullen spelers door de trainer aangewezen worden om het trainings-materiaal naar het veld te brengen en na de training weer retour.

21.
Het eerste en tweede elftal spelen beide op het hoofdveld. Wanneer het veld het niet toelaat, en de dames niet thuis spelen, wordt gebruik gemaakt van het tweede veld.

22.
Alle spelers dienen met de richtlijnen bekend te zijn. Voor het overige worden de officiële KNVB-reglementen gehanteerd.