Our Blog

Beste leden, vrijwilligers en supporters,

Sinds 13 november 2021 zijn er in Nederland nieuwe coronamaatregelen van kracht. Deze maatregelen hebben ook een grote impact op het voetbal en dus ook op onze voetbalvereniging B.V.V.’27.

Laten we beginnen met het positieve nieuws dat wij gelukkig nog steeds mogen blijven trainen en voetballen zonder beperkingen.

Publiek bij wedstrijden en trainingen is helaas niet toegestaan op de accommodaties van amateurverenigingen. Waar wij normaal gesproken heel blij zijn met de steun van alle supporters die onze teams komen aanmoedigen moeten wij deze supporters nu helaas verzoeken om niet naar het sportpark te komen. Op de trainingsavonden is de kantine gesloten vanwege de verplichte sluitingstijd.

Daarnaast heeft de KNVB ons als voetbalverenigingen dringend verzocht om het gebruik van de kantine door spelers/speelsters en staf na de wedstrijden zo kort mogelijk te laten duren en de accomodatie te verlaten. Door samenkomsten op de accommodaties en in de sportkantines tot een minimum te beperken hoopt de KNVB dat de amateursport verdere maatregelen bespaart zal blijven. Daarmee hopen wij in ieder geval te kunnen blijven sporten.

Wij hebben als bestuur van B.V.V.’27 besloten om aan de geldende maatregelen en het dringende verzoek van de KNVB gehoor te geven en hebben daarom voor aanstaande zondag 28 november 2021, wanneer alle teams op sportpark ’t Hoogveld spelen onderstaande richtlijnen vastgesteld:

De accommodatie en dus ook de kantine is alleen toegankelijk voor de spelers/speelsters, staf, scheidsrechters en vrijwilligers die op dat moment een taak hebben.
Publiek bij de wedstrijden is niet toegestaan.
Voor de spelers/speelsters, scheidsrechters en staf van BVV VR1 en BVV 2 is de kantine geopend tot 14.00 uur. Daarna wordt deze groep verzocht om de kantine en de accommodatie te verlaten.
Voor de spelers/speelsters, scheidsrechters en staf van BVV 1 is de kantine geopend tot 18.00 uur. Daarna wordt ook deze groep verzocht om de kantine en de accommodatie te verlaten.
Hiermee wordt het kantinebezoek en samenkomst beperkt tot ongeveer een uur na de eigen wedstrijd. Vanwege deze korte tijd in de kantine zal er ook geen eten verkocht worden.

Zo dragen wij als voetbalverenigingen bij aan het terugdringen van de besmettingen en hopen wij dat straks het publiek bij wedstrijden en het gezellige clubleven weer mogelijk wordt.

Hopende op jullie begrip zodat wij in ieder geval zo lang mogelijk kunnen blijven voetballen.

Blijf gezond!!

Bestuur B.V.V.’27