Our Blog

De jaarvergadering van B.V.V.’27 is op donderdag 29 augustus 2013 om 20.30 uur in de kantine. De trainingen van de senioren en vrouwen zullen op deze avond eerder beginnen zodat alle leden in de gelegenheid zijn om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn.

De leden ontvangen binnenkort de uitnodiging/agenda inclusief de notulen van de laatste ledenvergaderingen, het jaarverslag en financieel verslag 2012/2013 en de begroting 2013/2014.

Noteer deze datum alvast in je agenda.

Bestuur B.V.V.’27