Our Blog

We zijn geschokt en bedroefd door het overlijden van ons lid Piet Kuijpers.

Piet was voor B.V.V.´27 een zeer waardevolle kracht want hij was één van de vaste vrijwilligers die ervoor zorg dragen dat ons sportpark ´t Hoogveld er altijd netjes bij ligt. Vele jaren was Piet iedere dinsdagochtend op ons sportpark te vinden om de nodige onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Naast deze onderhoudswerkzaamheden was Piet ook nog ruim zes seizoenen de man die voor ieder speelweekend zorgde dat de lijnen van de wedstrijdvelden netjes opgemaakt werden.

Piet rust zacht en ontzettend bedankt voor jouw vrijwillige inzet voor onze vereniging in al die jaren.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden Voetbalvereniging B.V.V.’27 Blitterswijck.