Our Blog

We zijn geschokt en bedroefd door het overlijden van ons lid Leon Gooren.

Leon was maar liefst 48 jaar lid van onze voetbalvereniging. Hij begon op jonge leeftijd in onze jeugdafdeling met voetballen en stroomde daarna door naar de senioren. In de senioren speelde Leon altijd in de lagere elftallen met gezellige derde helften na afloop.

Na zijn actieve voetbalperiode bleef Leon onze vereniging trouw als supporter en steunend lid.

Ter nagedachtenis aan Leon zullen wij morgen voor aanvang van alle wedstrijden 1 minuut stilte houden en hangt de BVV vlag op het sportpark halfstok.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden Voetbalvereniging B.V.V.’27 Blitterswijck.