Tijdens de jaarvergadering 2013 is Inge Claassens afgetreden als bestuurslid van B.V.V.’27. Inge was sinds 2008 lid van het bestuur van B.V.V.’27 met als taakgebied kantinebeheer. Inge zorgde in de afgelopen vijf seizoenen dat alle zaken rondom de kantine goed geregeld waren. Deze werkzaamheden waren onder andere het verzorgen van de inkopen van de kantine

Read more…

Op de jaarvergadering van 29 augustus 2013 zijn de jubilarissen van B.V.V.’27 gehuldigd. Ronny Holtackers 25 jaar lid, Frank Thiesen 40 jaar lid, Bart Janssen 25 jaar lid. Ben Kusters 40 jaar lid en Toine Thiesen 40 jaar lid konden helaas niet aanwezig zijn en zullen op een later moment het speldje krijgen. Ronny Holtackers

Read more…

We hebben voor ons vrouwenteam twee nieuwe grensrechters gevonden die bij de thuiswedstrijden zullen vlaggen. Dit zijn Bart Janssen en Pieter van de Water. Bij de uitwedstrijden blijft Peter Tax de grensrechter.

De jaarvergadering van 29 augustus 2013 heeft de contributie bedragen voor de actieve senioren, actieve vrouwen en niet actieve/steunende leden vastgesteld. De contributie van deze leden wordt op 15 september geïncasseerd. Het kenmerk van de incasso is het lidnummer / contributie / incassant ID. Het lidnummer kun je terug vinden op de adressticker van de

Read more…

Hieronder staat de procedure beschreven van de visuele controle spelerspas zoals die vanaf 1 september 2013 bij categorie A ingevoerd gaat worden. Voor B.V.V.’27 is dit voorlopig alleen bij wedstrijden van ons eerste elftal. De namen van de betrokkenen worden op het wedstrijdformulier ingevuld. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van beide aanvoerders of de

Read more…