Our Blog

De hoofdbesturen van B.V.V.’27 en SV United hebben besloten dat de contributie voor onze jeugdleden in het seizoen 2020-2021 gelijk blijft aan de contributie van het afgelopen seizoen. Gezien de huidige omstandigheden vinden beide hoofdbesturen het niet gepast om de contributie op dit moment te verhogen.

Normaal gesproken is de vaststelling van de contributie van onze jeugdleden een agendapunt op de algemene ledenvergadering in april. Deze algemene ledenvergadering heeft vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Conform de statuten van B.V.V.’27 dient de contributie van tijd tot tijd vastgesteld te worden door de algemene ledenvergadering. Aangezien de contributie dit seizoen niet aangepast wordt hoeft daar geen besluitvorming in een algemene ledenvergadering voor plaats te vinden. Wanneer de contributie verhoogd of verlaagd zou zijn dan had dit wel door de algemene ledenvergadering vastgesteld moeten worden.

De contributie van onze jeugdleden wordt net als ieder jaar begin juli bij onze leden geïncasseerd. Mocht je mutaties door willen voeren in je lidmaatschap geef dit dan uiterlijk 1 juni 2020 door aan onze ledenadministrateur Roel Tax (secretaris@bvv27.nl). Ook als je een afmelding of mutatie al eerder doorgegeven hebt aan je leider, trainer of jeugdcommissie dan dien je de mutatie van je lidmaatschap van B.V.V.’27  evengoed nog aan onze ledenadministrateur door te geven.

De contributie bedragen voor het seizoen 2020-2021 zijn:

  • JO19 (geboortejaren 2002-2003)      € 87,50
  • JO17 (geboortejaren 2004-2005)      € 87,50
  • JO15 (geboortejaren 2006-2007)      € 77,50
  • JO13 (geboortejaren 2008-2009)      € 77,50
  • JO11 (geboortejaren 2010-2011)       € 67,50
  • JO9 (geboortejaren 2012-2013)        € 67,50
  • JO7 (geboortejaren 2014-2015)        € 67,50

Bestuur B.V.V.’27