Our Blog

Dinsdagavond 26 september 2023 was de gemeenteraadsvergadering waarin de implementatie van het accommodatiebeleid op de agenda stond. Daarbij hebben de partijen D66, CDA, Samenwerking Venray, Venray Lokaal, PvdA, SP en Groen Links op basis van ons betoog tijdens het sprekersplein, een amendement voor deze raadsvergadering ingediend om sportpark ’t Hoogveld in Blitterswijck weer in aanmerking te laten komen voor een instandhoudingsvergoeding in het kader van het gemeentelijke accommodatiebeleid. Dit amendement is door de voltallige gemeenteraad aangenomen waardoor wij weer volwaardig meegenomen worden in het accommodatiebeleid.

Een bijzonder woord van dank aan raadslid Theo Francken van Venray Lokaal is zeker op zijn plaats. Hij was de persoon die samen met Ramon Wolters namens de kerngroep en mijzelf namens het bestuur van B.V.V.’27 dit traject samengewerkt hebben waarbij vooraf heel onzeker was wat het resultaat zou gaan worden. Wij zijn dan ook zeer tevreden met deze uitkomst. Natuurlijk ook dank aan de voltallige gemeenteraad voor het unaniem steunen van het amendement zodat B.V.V.’27 financieel en met een goed onderhouden sportpark ’t Hoogveld weer een gezonde toekomst tegemoet kan zien.

Met vriendelijke groet,

Niels Hendrix
Voorzitter B.V.V.’27